среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie ploty Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plotki z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki plastykowe na plot i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy przewidywane balustrady z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий